Metamorphosis Design Free Css Templates

بخش پشتیبانی

لیست آخرین Updateها

برای مشاهده نمونه تابلو روان های ساخته شده توسط خریداران این نرم افزار، اینجا را کلیک کنید

تاریخ توضیحات محصولات مرتبط
89/02/12 نسخه 1.5 نرم افزار کنترل تابلو روان با اصلاحات مربوط به اشکالات دیده شده در Update قبلی (به همراه خود نرم افزار و فایل های HEX) نرم افزار کنترل تابلو روان
89/01/08 نسخه 1.5 نرم افزار کنترل تابلو روان با اصلاحات جدید مربوط به نمایش انیمیشن SWF و نیز تغییراتی در فایل های HEX (به همراه خود نرم افزار و فایل های HEX) نرم افزار کنترل تابلو روان
89/01/07 راهنمای ساخت انیمیشن های SWF برای نمایش بر روی تابلو روان نرم افزار کنترل تابلو روان
88/12/26 شرح امکانات جدید و تغییرات اعمال شده در نسخه 1.5 نرم افزار کنترل تابلو روان نسبت به نسخه قبلی نرم افزار کنترل تابلو روان
88/12/24 نسخه 1.5 نرم افزار کنترل تابلو روان با قابلیت های جدید و اصلاحات (به همراه خود نرم افزار و فایل های HEX) نرم افزار کنترل تابلو روان
88/12/12 مراحل و راهنمای ساخت تابلو روان و نحوه پروگرام کردن و آماده سازی تابلو روان به همراه راهنمایی برای رفع مشکلات احتمالی در حین ساخت تابلو روان نرم افزار کنترل تابلو روان
88/10/21 PCBهای جدید حافظه همراه تابلو روان و برد کلیدهای کنترل (به فرمت Protel) به همراه تصویری از برد نهایی ساخته شده (کلیه بردهای PCBها بصورت آماده برای سفارش موجود می باشد) نرم افزار کنترل تابلو روان
88/09/30 PCBهای جدید مخصوص Mega128 برای برد کنترل تابلو روان (به فرمت Protel) به همراه تصاویری از بردهای نهایی ساخته شده (کلیه بردهای PCBها بصورت آماده برای سفارش موجود می باشد) نرم افزار کنترل تابلو روان
88/09/30

فونت 16 سطری (فونت Arshia) بسیار زیبا مخصوص تابلو روان

این فونت توسط آقای مهندس مرتضی پرواز، از خریداران نرم افزار کنترل تابلو روان طراحی شده است - با تشکر بسیار از ایشان

نرم افزار کنترل تابلو روان
88/09/30

فونت 16 سطری (فونت Homa) بسیار زیبا مخصوص تابلو روان

این فونت توسط آقای مهندس مرتضی پرواز، از خریداران نرم افزار کنترل تابلو روان طراحی شده است - با تشکر فراوان از ایشان

نرم افزار کنترل تابلو روان
88/08/30

فونت 16 سطری (فونت Titr) زیبا مخصوص تابلو روان

این فونت توسط آقای مهندس مرتضی پرواز، از خریداران نرم افزار کنترل تابلو روان طراحی شده است - با کمال تشکر از ایشان

نرم افزار کنترل تابلو روان
88/08/23 PCBهای جدید به فرمت Protel نرم افزار کنترل تابلو روان
88/08/16 فونت 16 سطری مخصوص تابلو روان نرم افزار کنترل تابلو روان
88/08/16 انیمیشن های GIF مخصوص تابلو روان نرم افزار کنترل تابلو روان