Metamorphosis Design Free Css Templates

دریافت فایل

برای دریافت فایل موردنظر بر روی آن کلیک کنید.

چون ما به کیفیت محصولات خود اطمینان کامل داریم، نسخه های نمایشی آن ها را بر روی سایت قرار می دهیم درحالیکه نمونه چنین کاری برای تابلو روان در هیچ سایتی موجود نیست. به عقیده ما این کار باعث می شود تا خریداران گرامی با اطمینان کامل اقدام به خرید نمایند.

هدف ما جلب رضایت مشتریان می باشد.

 

توضیحات فایل

برنامه نمایشی نسخه 2.0 از نرم افزار  LED Font Generator

در این نسخه نمایشی کلیه قابلیت های عملیاتی برنامه غیرفعال شده است. فایل راهنمای برنامه نیز به دلیل کوچک کردن حجم دانلود از نسخه نمایشی حذف شده است. فایل راهنما را بطور جداگانه از لینک زیر دریافت کنید.

دانلود

LED Font Generator 2.0 Demo

(2.0 MB)

فایل راهنمای فارسی نسخه 2.0 از نرم افزار  LED Font Generator

در این فایل راهنما توضیحات کاملی درباره نحوه کار با نرم افزار و استفاده از امکانات آن آورده شده است.

دانلود

FarsiHelp.pdf

(1411 KB)

فایل راهنمای فارسی اصلاحات افزوده شده به نسخه 2.0 از نرم افزار  LED Font Generator

در این فایل راهنما اصلاحات ضروری انجام گرفته در نسخه 2.0 شرح داده شده است.

دانلود

NewFeaturesFarsi.pdf

(163 KB)

فایل راهنمای انگلیسی نسخه 2.0 از نرم افزار  LED Font Generator

این نرم افزار بین المللی بوده و از کشورهای دیگر نیز خریدارانی داشته است که فایل راهنمای انگلیسی نرم افزار به این منظور برای نرم افزار تهیه شده است. این برنامه در بخش انگلیسی سایت شرکت نورسان الکترونیک مدرن برای کشورهای دیگر ارائه شده است.

دانلود

EnglishHelp.pdf

(1.0 MB)