Metamorphosis Design Free Css Templates

فیلم های ضبط شده از محیط نرم افزار LED Font Generator 2.0

با مشاهده فیلم های تصویری از محیط نرم افزار و نحوه عملکرد و قابلیت های آن می توانید با اطمینان بیشتری نسبت به انتخاب محصول مورد نظر و خرید آن اقدام نمایید.

برای دریافت فایل موردنظر بر روی آن کلیک کنید.

  

فیلم هایی از قابلیت های مختلف بصورت موردی

برای دریافت فایل ورد نظر، بر روی آن و یا بر روی تصویر پیش نمایش آن کلیک کنید.

توضیحات دانلود فایل
فیلم نمایشی از نحوه وارد کردن تصاویر به داخل نرم افزار و تبدیل آن ها به فرمت قابل استفاده در صفحات LED و LCD

دانلود

(1.02 MB)

  

فیلم های کلی از محیط نرم افزار و قابلیت های مختلف آن

برای دریافت فایل مورد نظر، بر روی آن کلیک کنید.

توضیحات دانلود فایل

فیلم نمایشی از محیط کلی نرم افزار، منوها و برخی قابلیت های اصلی

(هر دو فایل مشابه هستند، فایل دوم برای دانلود راحت تر قرار داده شده است، اما دارای کیفتیت پایین تری است.)

فایل با کیفیت بهتر ولی اندازه بزرگ

دانلود

(2.49 MB)

فایل با کیفیت متوسط ولی اندازه کوچک

دانلود

(1.07 MB)