Metamorphosis Design Free Css Templates

نمونه تابلوروان های ساخته شده توسط خریداران نرم افزار کنترل تابلو روان

در این صفحه از وب سایت شرکت نورسان الکترونیک مدرن، تصاویر و فیلم هایی از نمونه های تابلو روان های ساخته شده توسط خریداران نرم افزار کنترل تابلو روان قرار داده خواهد شد. مشتریان گرامی که تمایل دارند تصاویر و فیلم های تابلو روان های آن ها در اینجا قرار داده شود، با ما تماس گرفته و تصاویر یا فیلم های ضبط شده از تابلو روان خود را برای ما ایمیل نمایند.

نرم افزار کنترل تابلو روان

  

تصاویری به همراه یک فیلم بسیار جالب از تابلو روان حرفه ای ساخته شده توسط یکی از خریداران نرم افزار کنترل تابلو وران (آقای مهندس قلی زاده از یزد)

دانلود فیلم ضبط شده و بسیار جالب از تابلو روان ها که برخی قابلیت های جدید نرم افزار را نیز نشان می دهد:

دانلود فایل پیش نمایش

دانلود

(4.3 MB)

فیلم تابلو روان

 

تصاویری از این تابلو روان را در زیر مشاهده می نمایید. برای مشاهده تصویر با اندازه واقعی بر روی آن کلیک کنید.

تصویر تابلو روان
تصویر تابلو روان

  

تصاویری به همراه یک فیلم جالب از تابلو روان های حرفه ای ساخته شده توسط یکی از خریداران نرم افزار کنترل تابلو وران (آقای بهزاد محمودی - استان مازندران شهرستان نور)

دانلود فیلم ضبط شده و بسیار جالب از تابلو روان ها که برخی قابلیت های جدید نرم افزار را نیز نشان می دهد:

دانلود فایل پیش نمایش

دانلود

(2.9 MB)

فیلم تابلو روان

 

تصاویر برخی از تابلو روان های ساخته شده توسط ایشان را در زیر مشاهده می نمایید. برای مشاهده تصویر با اندازه واقعی بر روی آن کلیک کنید.

تصویر تابلو روان
تصویر تابلو روان

  

تصاویری از یک نمونه تابلو روان با اندازه بزرگ ساخته شده توسط یکی از خریداران نرم افزار (آقای علیرضا دهقان - شهرستان داراب)

تابلو روان ساخته شده توسط ایشان هم از نظر تعداد پیکسل در طول و عرض و هم از نظر عرض و ارتفاع طولی یک نمونه از تابلو روان های تکرنگ بزرگ محسوب می شود. تصاویر زیر گویای این مطلب است. برای پی بردن به اندازه واقعی این تابلو روان، حتماً بر روی تصاویر کلیک کنید تا تصاویر را با اندازه واقعی مشاهده نمایید.

نمونه تابلو روان بزرگ
نمونه تابلو روان بزرگ

  

یک نمونه تابلو ی ساخته شده توسط یکی از خریداران نرم افزار (آقای مهندس فکور - خوزستان)

برای مشاهده تصویر با اندازه واقعی بر روی آن کلیک کنید.

تابلو روان ساخته شده توسط آقای فکور

  

فیلم های ضبط شده از تابلو روان های ساخته شده توسط آقای مهندس شهابزاد در تبریز

آقای مهندس شهابزاد، یکی از سازندگان اصلی تابلو روان در تبریز می باشند که تاکنون چندین تابلو روان با استفاده از نرم افزار کنترل تابلو روان ساخته اند که فیلم های زیر نمونه هایی از این تابلو روان ها می باشد.

دانلود فایل پیش نمایش

دانلود

(6.4 MB)

فیلم تابلو روان

دانلود

(3.75 MB)

فیلم تابلو روان

  

یک نمونه تابلو ی ساخته شده توسط یکی از خریداران نرم افزار (آقای مهندس مدرس)

برای مشاهده تصویر با اندازه واقعی بر روی آن کلیک کنید.

تابلو روان ساخته شده توسط آقای مدرس